P3X Moduflex Lite, luftberedning med nanoteknik

P3X Moduflex Lite, luftberedning med nanoteknik

P3X Moduflex Lite, luftberedning med nanoteknik

Parker introducerar nu en ny serie luftberedning. Serien heter P3X med namnet Moduflex Lite och anslutning G1/2 och G3/4. Serie P3X Moduflex Lite är ett helt korrosionsfritt system för luftberedning. Med material av bla högkvalitativ polymerplast ger den dessutom en viktreducering på 45% jämfört med konventionella serier i metall. Dess innovativa egenskaper som dimsmörjning med nanoteknik samt extremt högt flöde i förhållande till storlek, gör serien unik på marknaden.

P3X Moduflex Lite – sortiment
P3X finns i en storlek med anslutningar G1/2 och G3/4. Serien består av nedanstående enheter som standard, anpassade för de flesta applikationer.

 • Filter med 1, 5 och 40 microns element, för partikel- och vattenseparering.
 • Coalescingfilter med 0,01 microns element för borttagning av partiklar samt olje- och vattenaerosoler (dimma).
 • Absorptionsfilter, kolfilter för borttagning av oljeånga samt kolväte (andningsluft).
 • Regulator, med eller utan möjlighet till säkerhetslås, 0-8 alternativt 0-16 bar.
 • Filterregulator, med 5 och 40 microns element, 0-8 alternativt 0-16 bar
 • Dimsmörjare, med version 5 eller 50 mg/m3 oljedimsmörjning
 • Avstängningsventil, 3/2-ventil med säkerhetslås
 • Fördelningsblock, med fyra extra luftuttag 

Dimsmörjning med patenterad “Nanoteknik”
P3X har ett patenterat system för dimsmörjning som är helt unikt. Mängden olja som dimsmörjaren levererar är alltid helt konstant mot luftflödet genom enheten. Detta säkerställer att den alltid levererar rätt mängd olja vilket både är en ekonomisk fördel för användaren samtidigt som det skonar miljön. Detta jämfört med konventionella enheter som endast kan ställas in för en viss mängd olja per tidsenhet. Dimsmörjaren finns i två versioner med förinställt värde för mängden levererad olja.

 • Ger 5 mg olja/m3. Versionen är anpassad för tillsatssmörjning av initialsmorda ventiler och arbetsenheter för att maximera dess livslängd. Livslängden ökar markant, detta enligt resultat av test vid Institute for Tribology AC2T. Jämfört med konventionella enheter så ger tillförseln av olja via P3X ingen risk för att det initialsmorda fettet sköljs bort. Man tillför istället lite olja till fettet och förlänger därmed livslängden.
 • Ger 50 mg olja/m3. Versionen är anpassad för luftverktyg och icke smörjfria luftmotorer. Denna mängd oljetillförsel är helt enligt rekommendationer från ledande tillverkare av tryckluftverktyg, för maximal livslängd.

Extremt högt flöde
Konstruktionen med material av högkvalititativ polymer har möjliggjort tillverkning av enheterna med en speciell gjutteknik, vilket i sin tur gett serien extremt högt flöde i förhållande till dess storlek. Serien ger ca 30% högre flöde än motsvarande storlek på marknaden. Detta innebär en stor konkurrentfördel då användaren oftast kan välja en mindre storlek än som var tänkt från början. P3X kan därför enkelt konkurrera med andra alternativ på marknaden.

Marknad och applikationer
Förutom att P3X med sin unika dimsmörjare är utmärkt för verkstadsindustrin och användning till tryckluftverktyg och smörjfria luftmotorer så passar dess egenskaper för användning inom de flesta branscher och applikationer

Egenskaper
Argumenten är många för att välja P3X luftberedningssystem, bland fördelarna kan Fördelarna genom att änvända P3X är:

 • Låg vikt – 45% lägre vikt än metallversion ger enkel hantering och montering.
 • Kemisk resistens – Behållare i polypropylen och polymerplast ger möjlighet till användning av aggressiva oljor och glykolbaserade antifrysmedel.
 • Kemisk resistens – kan användas i ett bredare spectra av applikationer.
 • Högt flöde – ger möjlighet till att välja en mindre storlek med lägre kostnad.
 • Nano dimsmörjning – förebygger oavsiktlig justering av oljeflöde.
 • Nano dimsmörjning – förebygger oljeduschar från tryckluftsverktyget då utfällning av olja i tryckluftsröret nästan helt eliminerats.
 • Nano dimsmörjning – ger upp till 40 meter dimsmörjning i tryckluftsledningen innan utfällning av olja kan ske (jämfört med konkurrenter 5 till 15 meter).
 • Nano dimsmörjning – ger klart mindre oljeförbrukning och låg kostnad.
 • Nano dimsmörjning – ökar livslängden på initialsmorda cylindrar, ventiler m. m.

Senaste händelserna

 • Parker Hannifin på Elmia Nordic Rail 8 - 10 oktober Läs mer »
 • Parker One Pneumatic - den mest kompletta pneumatikkatalogen Läs mer »
 • Global FRL. Parkers nya globala system för luftberedning Läs mer »
 • Serie P3Y High Flow, luftberedning för höga flöden Läs mer »
 • Isys Micro ventilsystem Läs mer »
 • Introduktion av Viking Xtreme med handspak Läs mer »
 • P3X Moduflex Lite, luftberedning med nanoteknik Läs mer »

Hör av dig till oss

Kontakta oss

Ladda ner CAD-ritningar

Ladda ner CAD-ritningar

Ladda ner katalog

Ladda ner katalog

Hitta distributör

Hitta distributörer

Om våra produktlinjer

Legris Rectus-Tema KV Pneumatics ORIGA